parspaper

کاغذ پارس و گام دیگری در مسیر توسعه

کاغذ پارس و گام دیگری در مسیر توسعه
🔸به گزارش روابط عمومی کاغذ پارس، در راستای برنامه‌های توسعه‌محور مجموعه کاغذ پارس، محموله جدید بیل بریکر occ ، وارد کارخانه گروه صنایع کاغذ پارس شده است.