آئین تقدیر از کارگران گروه صنایع کاغذ پارس همزمان با روزجهانی کار و کارگر برگزار شد

آئین تقدیر از کارگران گروه صنایع کاغذ پارس همزمان با روزجهانی کار و کارگر برگزار شد

آئین تقدیر از کارگران نمونه همزمان با روز و هفته ی بزرگداشت کار و کارگر با حضور مهندس مقدم ، مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس برگزار شد. در این مراسم که در محل کارخانه و با حضور کارگران نمونه و جمعی از مدیران برگزار شد از کارگران نمونه تقدیر و تشکر به عمل آمد….

ادامه مطلب