صنایع عمومی وزارت صمت

حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت در کاغذپارس

🔻محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن تجارت با ابراز خرسندی از ایجاد اشتغال توسط شرکت کاغذپارس و ایجاد شرکت پارس طبیعت سلولز با تولید محصولات صد در صد گیاهی سوگاس، دولت شهید جمهور را حامی صنعت بیان کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید شرکت کاغذپارس و پارس […]