English language

china Language

arabic Language

زبان فارسی

PaperPars Banner

 
مسئولیت اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی سازمانی

این مسئولیت به معنی مجموعه وظایف و تعهداتی است که یک سازمان باید در حفظ و کمک به جامعه انجام دهد و از سود حاصل از فعالیت‌های خود در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی برای مردم و کارکنانشان هزینه کند. این یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌ و کارها (با هر اندازه‌ای) قابل اجرا است. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بخشی از «اخلاق کسب‌ و ‌کار» است که در آن به نقش شرکت‌ یا سازمان در اجتماع و فعالیت‌های مرتبط با آن تأکید می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی چیزی فراتر از مسائل مالی و اقتصادی است و به تعهد شرکت‌ها به اجتماع، انسان‌ها و محیط پیرامون آن‌ها برمی‌گردد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می‌بینند.

مسئولیت اجتماعی در کاغذ پارس نه تنها به عنوان یک وظیفه، بلکه به عنوان یک اصل اخلاقی مورد توجه قرار دارد.نه تنها به عنوان یک وظیفه، بلکه به عنوان یک اصل اخلاقی مورد توجه قرار دارد. در خانواده بزرگ کاغذ پارس همواره خدمت به جامعه به ویژه جامعه محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن، وظایف مختلفی که تمامی آن‌ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می‌شوند. این مفهوم به صورت دقیق‌تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می‌شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. استفاده از کلمه وظیفه نشان می‌دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا نماید.

  ما در کاغذ پارس، علاوه بر سهامداران، به کلیه همکاران، ذی‌نفعان و مشتریان به عنوان خانواده نگاه می‌کنیم و در همه عرصه‌ها تلاش داریم این واژه را نهادینه کنیم و البته خدا را شاکریم که در این حیطه موفق عمل کرده‌ایم و همچنان در تلاشیم تا این خانواده را روز به روز موفق‌تر و پیشروتر و بزرگ‌تر ببینیم. برای رسیدن به قله‌ی بزرگ همواره در حال برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی هستیم.

ما در تلاشیم شریان‌های حیاتی زمین را جانی دوباره ببخشیم، چرا که ما برای تولید کاغذ هیچ درختی را قطع نمی‌کنیم.

CONTACTS