English language

china Language

arabic Language

زبان فارسی

کنفرانس بایسته‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی

کنفرانس بایسته‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی

 

به همت انجمن علمی علوم سياسی دانشگاه تهران قرار است ظهر روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه، همایشی با موضوع « بایسته‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی » در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شود.                         

این کنفرانس با حضور آقایان محمد درویش، فعال محیط زیست، حسن پسندیده، مدیر کل ادارة پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، فرزین رحیمی زنوز، مدیر روابط عمومی و برندینگ گروه صنایع کاغذ پارس و سوگاس، و سرکار خانم شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست وتوسعة پایدار شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

اخبار