English language

china Language

arabic Language

زبان فارسی

تشکیل کمیته راهبردی فرآیندهای گروه صنایع کاغذ پارس

تشکیل کمیته راهبردی فرآیندهای گروه صنایع کاغذ پارس
اولین جلسه کمتیه راهبری فرآیندها با تصویب خط مشی کیفیت گروه صنایع کاغذ پارس در تاریخ 11/5/1400فعالیت رسمی خویش را آغاز کرد .گروه صنایع کاغذ پارس در راستای یکپارچه سازی و اثربخشی هر چه بیشتر مدیریت فرآیند های خود اقدام به تشکیل کمیته راهبردی فرآیند ها نموده است . در این کمیته که متشکل از کلیه مدیران سازمان به رهبری مدیرعامل می باشد ،اقدامات بهبود مستمر و سیاست گذاری در حوزه های فرآیندی به بحث و بررسی گذاشته می شود. تصویب خط مشی کیفیت گروه صنایع کاغذ پارس اولین مصوبه این کمیته بود.سید عبداله موذنی مدیر عامل گروه صنایع پارس در ابتدای این جلسه به تشریح سرفصل ها و اهمیت برگزاری و تشکیل این کمیته پرداخت. در ادامه دبیرجلسه و مشاور مدیر عامل در حوزه یکپارچه سازی فرِآیند ها به قرائت خط مشی کیفیت گروه پرداختند. هدف از باز بینی این سند در کمیته راهبردی فرآیند ها، علاوه بر بر تدوین سند طبق استانداردها و خط مشی گروه ، تقویت روحیه همدلی و همکاری در راستای پیاده سازی این سند راهبردی است . طبق مصوبه این کمیته ، خط مشی کیفیت گروه از تاریخ تصویب لازم الاجرا و در کلیه واحد نصب خواهد شد . بدیهی است این خط مشی می تواند سرآغاز تحولی در بهبودمستمر اهداف متعالی خانواده بزرگ کاغذ پارس باشد .
انتهای پیام /
روابط عمومی گروه صنایع کاغذ پارس

 

اخبار