تماس باما

تماس با ما

تیم ارتباطی کاغذ پارس همواره پاسخگوی شماست

فکس

۰۲۱۸۸۷۳۸۱۰۶

--------------

ایمیل

info@parspaper.ir

--------------

آدرس

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه، پلاک 26
کد پستی 1514613611

اینستاگرام

@pars.paper

---------------

تلفن دفتر

۰۲۱۸۸۷۳۲۵۵۳

--------------

تلفن کارخانه

۶۱۴۲۸۶۵۱۲۳

اینستاگرام

@pars.paper

-------

تلفن دفتر

۰۲۱۸۸۷۳۲۵۵۳

تلفن کارخانه

۶۱۴۲۸۶۵۱۲۳

-------

فکس

۰۲۱۸۸۷۳۸۱۰۶

ایمیل

info@parspaper.ir

-------

آدرس

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه، پلاک 26
کد پستی 1514613611