برپایی موکب توزیع صبحانه برای آسیب دیدگان سیل

برپایی موکب توزیع صبحانه برای آسیب دیدگان سیل

برپایی موکب توزیع صبحانه به آسیب دیدگان سیل شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت پارس طبیعت سلولز مکان کمپ شهید درویشی  

ادامه مطلب