«ویتنام» مقصد جدید محصولات گروه صنایع کاغذ پارس

خانه / اخبار / «ویتنام» مقصد جدید محصولات گروه صنایع کاغذ پارس
«ویتنام» مقصد جدید محصولات گروه صنایع کاغذ پارس

امروزه به جهت وسعت بازارهـای جهـانی و وجـود برخـی تفاوت هـای عمـده اجتمـاعی و اقتصـادی دربـین کشـورها و گروه هـای مختلـف مصـرف کننـده، به کارگیری یک روش اصولی و مدون در راستای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیـین و اولویت بندی بازارهای هدف صـادراتی از جملـه الزامـات دسـتیابی بـه هـدف جهش صادراتی محسوب می گردد. گروه صنایع کاغذ پارس با توجه به این مهم و پس از تحقیقات و رصد اندازه بازار این منطقه اولین محموله خمیر باگاس این شرکت در سال جدید را به کشور ویتنام ارسال کرد و ویتنام نیز به لیست مقاصد صادراتی شرکت کاغذ پارس افزوده شد.
گروه صنایع کاغذ پارس پیش از این محموله های متعددی به کشورهای مختلف آسیایی ، آمریکای جنوبی و اروپایی نظیر: چین ، تایوان ، هند ، کلمبیا ، آلمان ، ایتالیا ، لهستان و ….. ارسال نموده است. بی شک رشد و توسعه بازار صادرات محصولات این صنعت عظیم ، نقش به سزایی در معرفی برند ایرانی به بازارهای جهانی ، ارز آوری و تحقق شعار رونق تولید محصول ایرانی را برای اعتلای کشور عزیزمان در پی دارد.
گروه صنایع کاغذ پارس مفتخر است نوید خبرهای خوش دیگری را به شما بدهد….