گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

محصولات ما


سخن مدیران

حاج محمدجواد مقدم

رئیس هیئت مدیره


افتخار میکنم که برای تولید کاغذ هیچ درختی را قطع نمیکنیم. امیدوارم که این فرآیند ادامه داشته باشد

مهندس احمد مقدم

مدیر عامل


خوشحالم که موفق شدیم مجموعه عظیم کاغذ پارس را به سود دهی برسانیم

احسان صابری

معاون اداری و مالی


همه تلاش ما در جهت افزایش سرمایه سهامداران و کاهش بهای تمام شده محصول است

سید عبدالله موذنی

مدیر اداری


هدف ما افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصولات کاغذ پارس است.

مهندس ابراهیمی

مدیر کارخانه


هدف ما جلب رضایت مشتریان با افزایش کیفیت محصول تولیدی است

مهندس قاسم فدایی

مدیر بازرگانی


هدف ما جلب رضایت مشتریان با افزایش کیفیت محصول تولیدی است

محسن نوایی

مدیر تدارکات


بهبود کیفیت و کمیت تولیدات حاصل تلاش تیم مجرب مدیران و پرسنل متعهد است